1% podatku

Zasady przekazywania 1% podatku

Co oznacza przekazanie 1% podatku?

Każdy obywatel odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że po zsumowaniu pobieranych co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy kwota w wysokości 1% może zostać przekazana na wybraną przez nas organizacje.
Czym jest 1% podatku?
Pracodawca jest zobowiązany do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, które zostają zsumowane w rozliczeniu rocznym PIT jako pobrany podatek. Od 2004 roku każdy podatnik ma prawo przekazać 1% swojego podatku na wybraną przez siebie organizację. Jeżeli podatnik sam nie dokona tego wyboru, to pieniądze trafiają do państwa, a o ich przeznaczeniu zadecyduje rząd i sejm.

Czy każdy może przekazać 1% podatku?

Prawo do skorzystania z przekazania 1% podatku mają:

  • osoby fizyczne
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem
  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, korzystający z podatku liniowego lub stawki podatku 19%
  • emeryci rozliczający się samodzielnie formularzem PIT 37 lub jeżeli nie mają innych dochodów za pomocą druku PIT-OP przeznaczonego do odliczania 1% podatku
    1% podatku nie mogą odliczać przedsiębiorstwa państwowe, spółki itp.

Komu można przekazać 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku należy wybrać organizację np. fundację, która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), który zostaje nadany przez sąd. Co ważne, nie wszystkie OPP mogą korzystać z przyjmowania 1% podatku. Wszystko zależy od tego, czy organizacja dopiero uzyskuje status OPP, czy już go posiada.

Jeżeli organizacja dopiero stara się o status organizacji OPP, to musi uzyskać go maksymalnie do końca listopada danego roku podatkowego, za który podatnik może przekazać 1% podatku.

Organizacje, które posiadają już status OPP są zobowiązane do sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego. Jeśli organizacja nie wywiąże się z tego obowiązku, to nie będzie mogła korzystać z przywileju pobierania 1% podatku.

Od października 2017 roku wykaz organizacji OPP prowadzony jest przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności na stronie Niw.gov.pl.

W jaki sposób przekazać 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym, w odpowiedniej rubryce należy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, nie większa, niż 1% podatku. Jeżeli kwota ta ma zostać przeznaczona na konkretny cel szczegółowy, informację tą również należy wpisać w przeznaczonym do tego miejscu. Jeśli korzystasz z usługi Twój e-PIT, w gotowym rozliczeniu zostanie przypisana organizacja wybrana w poprzednim roku podatkowym, którą zawsze możesz zmienić.

Jak poprawnie obliczyć 1% podatku?

Podjąłeś decyzję, na jaką organizację chcesz przekazać swój 1% podatku, ale nie wiesz jak poprawnie obliczyć tę kwotę? Jeżeli rozliczasz się za pomocą formularza internetowego, system sam wyliczy za Ciebie prawidłową kwotę. Korzystając ze standardowej formy rozliczenia, jaką jest formularz papierowy należy z rubryki zsumowanego podatku pomnożyć go przez 1%. Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, jeżeli otrzymana kwota wynosi 63,43 zł, to przekazać należy 63,40 zł.

miłość swojego życia Previous post Miłość swojego życia – jak ją rozpoznać?
Next post Koszt wynajmu magazynu- od czego zależy?