płacząca kobieta

Rodzaje zaburzeń w psychologii

Zaburzenia u człowieka to temat który nigdy nie był nam obcy, nawet w czasach średniowiecza i jeszcze wcześniej, jednakże na pewno ktoś z nas zastanawiał się ile jest ludzkich zaburzeń i na czym one wszystkie polegają, dlatego dziś przyjrzymy się tym zaburzeniom.

Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia depresyjne należą do grupy zaburzeń nastroju, czyli zaburzeń afektywnych. Wszystkie jednak łączą podobne objawy, spośród których najbardziej charakterystycznymi są: obniżenie nastroju i rytmu dobowegoosłabienie i lęk. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że zaburzenia depresyjne to nie tylko problem psychologiczny, ale dotyczący funkcjonowania całego organizmu.

Objawy
Objawy zaburzeń depresyjnych w przypadku różnych osób mogą przybierać przeróżne formy. W zależności od przypadku, depresja może objawiać się bardziej somatycznie bądź psychicznie.
Do objawów depresji zaliczyć można całą listę różnorodnych dolegliwości:
obniżenie nastrojunieumiejętność przeżywania radości, brak wiary w siebieprzesadny samokrytycyzmproblemy z podejmowaniem decyzjibrak umiejętności formułowania celówpoczucie winy, utrata zainteresowania dotychczasowymi hobbynadmierny pesymizm, ale również pogorszenie koncentracjiobniżenie libidostany lękowewahania nastrojurozdrażnienie.

BORDERLINE

Co to jest osobowość borderline?

Dosłowne tłumaczenie to anglojęzyczne pojęcie to osobowość z pogranicza. Termin został wprowadzony przez Roberta Knight’a w połowie XX wieku na określenie takich osób, których zaburzenia psychiczne mieściły się pomiędzy zaburzeniami psychotycznymi a zaburzeniami neurotycznymi.
U pacjentów z tej grupy nie dochodzi jednak do takiego pogorszenia, aby można było u nich zdiagnozować schizofrenię. Mimo że stan emocjonalny takich osób nieustannie się zmienia, to jednocześnie jest on stabilny, określa się to pojęciem:
stabilnej niestabilności.
Jest to jeden z podtypów zaburzeń osobowości, z którym – często błędnie – utożsamia się wszystkie zaburzenia osobowości.

Objawy
Najczęstrzymi objawami borderline są między innymi impulsywnośćkonfliktowość, oraz tenedencja do samookaleczania się, oczywiście jednak istnieją inne objawy i jedną z takich objaw może być wahanie nastroju pod wpływem drobnej/błahej rzeczy, ponadto osoby borderline bardzo często wybuchają ogromną złością i agresją.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne to – jak sama nazwa wskazuje – zaburzenie, którego cechą charakterystyczną jest występowanie nawracających, natrętnych myśli i/lub czynności , którym ciężko jest się oprzeć, ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym lękiem, niepokojem, napięciem, cierpieniem.
Rozpowszechnienie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w społeczeństwie można uznać za znaczne, ponieważ sięga ono około 2,5% populacji.
W przypadku, gdy zaburzenie to występuje w rodzinie, ryzyko jego rozwoju jest większe i sięga nawet 9–10%.

Objawy i przyczyny
zaburzenia lękowe, np. lęk napadowy lub lęk uogólniony depresja – oporne na leczenie lub długo nieleczone zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne może być dla danej osoby źródłem znacznego cierpienia, może poważnie upośledzić jej funkcjonowanie w domu, pracy, szkole czy na uczelni. Wówczas dana osoba może mieć wrażenie, że nie ma pełnego kontaktu ze światem, że otaczający ją ludzie i przedmioty są nierzeczywiści, sztuczni, że są jak dekoracje . Tiki, podobnie jak natręctwa, są odczuwane jako coś, czemu bardzo trudno jest się oprzeć lub nie można tego zrobić wcale ajchmofobia – jest to nasilony lęk przed ostrymi przedmiotami połączony z unikaniem kontaktu z nimi i chowaniem ich myzofobia – nadmierny lęk przed brudem połączony z usilną potrzebą unikania kontaktu z nim i usuwania go bakcylofobia – analogiczny do myzofobii lęk przed zarazkami

Previous post Metody kontrolowania poziomu hałasu – materiały wygłuszające, maty wygłuszające
praca przy komputerze Next post Pracujesz przy komputerze? Uważaj na nadgarstki!