Egzaminy na architekturę w Polsce – gdzie można studiować architekturę

W Polsce istnieje wiele uczelni, które oferują studia na kierunku architektura. Można je studiować na uczelniach państwowych lub niepublicznych, a także na studiach licencjackich lub magisterskich.

Egzaminy na architekturę w Polsce – gdzie można studiować architekturę

Na uczelniach państwowych studia na kierunku architektura są bezpłatne, natomiast na uczelniach niepublicznych trzeba uiścić opłatę za studia.

Poniżej przedstawiam kilka uczelni, na których można studiować architekturę w Polsce:

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • Akademia Sztuk Teatralnych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski

Aby dostać się na studia na kierunku architektura, trzeba zdawać egzamin maturalny z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, chemia i język obcy. W niektórych uczelniach mogą być również wymagane dodatkowe egzaminy z przedmiotów związanych z architekturą, np. rysunku lub historii sztuki.

Przed podjęciem decyzji o wyborze uczelni i kierunku studiów, warto zapoznać się z ofertą poszczególnych uczelni i sprawdzić, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się na studia na danym kierunku. Można także skonsultować się z doradcą zawodowym lub z osobami, które już studiują na wybranym kierunku, aby uzyskać więcej informacji i porad.

Jeśli szykujesz się do egzaminu na architekturę w Warszawie, koniecznie zajrzyj na bloga Dominek!

Jak wyglądają studia z architektury w Polsce

Studia na kierunku architektura w Polsce trwają zazwyczaj 3 lub 5 lat i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera architektury.

W programie studiów na kierunku architektura znajdują się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które obejmują takie przedmioty jak: projektowanie architektoniczne, konstrukcje budowlane, rysunek techniczny, historia sztuki, urbanistyka, ekologia, socjologia, a także przedmioty ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy chemia.

Studia na kierunku architektura dają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i budowy obiektów budowlanych, takich jak budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, przemysłowe czy infrastrukturalne.

Absolwenci studiów z architektury mogą pracować w biurach projektowych, firmach budowlanych, instytucjach publicznych lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Zawód architekta jest ceniony i doceniany na rynku pracy, a perspektywy zatrudnienia są dobre.

Dlaczego warto studiować architekturę

Studiowanie architektury może być bardzo ciekawym i satysfakcjonującym doświadczeniem, ponieważ architektura jest dziedziną, w której można wyrażać swoją kreatywność i twórcze myślenie poprzez projektowanie budynków i przestrzeni publicznych. Architektura dotyczy również funkcjonalności, estetyki i trwałości budynków oraz uwzględniania potrzeb i wymagań różnych grup ludzi.

Studiowanie architektury to także okazja do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak historia sztuki, technologia, konstrukcja, urbanistyka i ekologia. Architekci muszą również być dobrze zaznajomieni z przepisami prawnymi i normami dotyczącymi budownictwa, a także umieć skutecznie komunikować się i współpracować z różnymi osobami, takimi jak inżynierowie, kontrahenci i klienci.

Osoby zainteresowane studiowaniem architektury powinny mieć zdolność do twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, a także umiejętność czytania i interpretowania rysunków technicznych. Powinny też być zainteresowane najnowszymi trendami w zakresie projektowania i technologii oraz mieć otwarty umysł na nowe pomysły i rozwiązania.

Ogólnie rzecz biorąc, studiowanie architektury może być bardzo satysfakcjonujące dla osób lubiących kreatywne i twórcze myślenie, a także dla tych, którzy chcą mieć wpływ na otaczające nas przestrzenie i budynki.

Korzyści ze studiowania architektury w Polsce

Istnieje szereg korzyści, dla których warto studiować architekturę w Polsce. Oto kilka z nich:

 • Możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu różnych dziedzin, takich jak historia sztuki, technologia, konstrukcja, urbanistyka i ekologia.
 • Nabycie umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności czytania i interpretowania rysunków technicznych.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych i norm dotyczących budownictwa oraz umiejętności skutecznej komunikacji i współpracy z różnymi osobami, takimi jak inżynierowie, kontrahenci i klienci.
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego poprzez udział w praktykach i stażach.
 • Nabycie kompetencji potrzebnych do projektowania budynków i przestrzeni publicznych oraz uwzględniania potrzeb i wymagań różnych grup ludzi.
 • Możliwość rozwoju kariery zawodowej w różnych dziedzinach, takich jak projektowanie budynków, urbanistyka, zarządzanie projektami i konsulting.
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej w kraju i za granicą, ponieważ architektura jest dziedziną o międzynarodowym zasięgu.

Jak przygotować się do studiów z architektury

Jeśli chcesz studiować architekturę, istnieje kilka sposobów, w jaki możesz się do tego przygotować:

 • Zdobądź dobrą podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i geometrii. Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i praca z projektami architektonicznymi wymagają znajomości podstawowych zagadnień z tych dziedzin.
 • Zainteresuj się historią sztuki i architekturą. Niektóre uczelnie wymagają znajomości historii sztuki i architektury jako przedmiotu maturalnego.
 • Spróbuj projektować w wolnym czasie. Możesz np. zacząć od projektowania wirtualnych budynków w specjalnych programach komputerowych lub ręcznie, np. na kartkach papieru.
 • Zgłoś się na praktyki lub staże w firmach projektowych lub biurach architektonicznych. Może to dać ci cenne doświadczenie zawodowe i pomóc ci zdecydować, czy architektura jest dla ciebie odpowiednią dziedziną.
 • Zdobądź dodatkowe kwalifikacje, takie jak certyfikaty z zakresu projektowania komputerowego lub języka obcego.
 • Przygotuj się do rekrutacji na studia. W niektórych przypadkach może być wymagane złożenie portfolio zawierającego twoje dotychczasowe prace projektowe lub egzamin z zakresu matematyki, fizyki lub geometrii.
 • Zorientuj się, jakie są wymagania dotyczące rekrutacji na studia z architektury w danej uczelni i przygotuj się do nich.

Co po studiach z architektury

Po ukończeniu studiów z architektury absolwenci mogą podjąć pracę w biurach projektowych, gdzie będą zajmować się tworzeniem projektów budowlanych i wizualizacjami 3D. Mogą również pracować w firmach budowlanych, gdzie będą odpowiedzialni za nadzór nad realizacją projektów. Architekci mogą również zostać nadzorcami budowlanymi, którzy są odpowiedzialni za kontrolowanie prac budowlanych i sprawdzanie, czy są one wykonywane zgodnie z projektem i przepisami budowlanymi. Innym zajęciem dla absolwentów architektury może być praca jako konserwator zabytków, który jest odpowiedzialny za ochronę i renowację zabytków. Architekci mogą również założyć własne biuro projektowe lub zająć się doradztwem w zakresie projektowania budynków lub planowania przestrzennego. W branżach pokrewnych, takich jak design, sztuka czy reklamowanie, architekci mogą również znaleźć interesujące zajęcie. Ważne jest, aby absolwenci architektury byli elastyczni i otwarci na różne możliwości zawodowe, ponieważ rynek pracy dla architektów jest bardzo zróżnicowany.

Zachęcamy również do przeczytania artykułu pt. “Egzamin na architekturę – porady osoby, która zajeła I miejsce”.

Previous post Co wpływa na budowanie odporności? Rola kwasów omega-3 w zwalczaniu chorób
Next post Finansowanie innowacji – jak banki wspierają rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw