Home » Thật không công bằng! by Céline Spector
Thật không công bằng! Céline Spector

Thật không công bằng!

Céline Spector

Published 2012
ISBN :
Paperback
69 pages
Enter the sum

 About the Book 

“Thật không công bằng”, hồi nhỏ chẳng phải chúng ta thường nói như vậy nhằm thể hiện sự giận dữ, phẫn nộ khi đối diện với bất công đó sao? Chúng ta hãy nhớ lại những cuộc chia phần không đều, những phân xử thiên vị hoặc bất công, những lời thấtMore“Thật không công bằng”, hồi nhỏ chẳng phải chúng ta thường nói như vậy nhằm thể hiện sự giận dữ, phẫn nộ khi đối diện với bất công đó sao? Chúng ta hãy nhớ lại những cuộc chia phần không đều, những phân xử thiên vị hoặc bất công, những lời thất hứa... Chúng ta thể hiện cảm xúc về sự bất công trước khi hiểu được ý nghĩa của sự công bằng. Vậy nên một số vấn đề cơ bản như sau sẽ được đề cập: phân chia công bằng, yêu cầu về sự bình đẳng, sự trừng phạt đối với những tội lỗi, lời lẽ và hợp đồng được mang ra giao ước. Và ta thấy rằng, thật khó có thể đồng ý với nhau về những tiêu chuẩn tuyệt đối của công lý.